به گزارش صبح توس به نقل از بصیر سبزوار، حسین ابراهیمی کردیانی در افتتاحیه عملیات اجرایی فاز دو و سه مجتمع آبرسانی نور(روکی ) و مجتمع آبرسانی ینگ و دهنو، اظهار داشت: برای این پروژه ها ۲۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات ماده ۱۸۰ ، تملک دارایی ها ی استان ، ملی و همچنین از محل اعتبارات توازن منطقه ای اختصاص یافته است .   وی با قدردانی از آقای دکتر رضوی معاون محترم توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماینده دولت در سفر هیات دولت به خوشاب گفت : ایشان تاکید ویژه ای بر حل مشکلات آب شرب روستایی داشتند.   فرماندار خوشاب ابراز امیدواری کرد: عملیات اجرایی  فاز دو و سه مجتمع نور و مجتمع ینگ و دهنوی شهرستان تا دهه فجر امسال به اتمام رسیده و مردم این هشت روستای از نعمت آب شرب بهداشتی برخوردار شوند .   وی با بیان اینکه شاخص برخورداری روستاهای خوشاب از میانگین استانی پایین تر است ، افزود : با اتمام این دو مجتمع آبرسانی این عقب ماندگی جبران خواهد شد.   وی با اظهاراینکه از امروز عملیات اجرایی فاز دو و سه  مجتمع نور آغاز می شود ، افزود : با تکمیل این دو فاز شش روستای زرقی ، داشخانه ، روکی ، طالبی ، سراجه و ترخاص از آب آشامیدنی بهره مند می شوند .   ابراهیمی کردیانی ، همچنین با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی ینگ و دهنو نیز گفت : با تکمیل این مجتمع نیز دو روستای ینگ و دهنو خوشاب از آب آشامیدنی برخوردار می شوند .   وی با اشاره به نیمه تمام بودن در مجموع شش مجتمع آبرسانی در این شهرستان گفت : در صورت تامین اعتبار مورد نیاز این مجتمع ها ، تمامی روستاهای خوشاب از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند می شوند.   مهندس ابراهیمی کردیانی این مجتمع های نیمه تمام را شامل مجتمع های نوده انقلاب ، نصر ، امامت ، نور ، ینگ و دهنو و دره یام در شهرستان خوشاب عنوان کرد .   فرماندار خوشاب خواستار عنایت و همکاری مسوولان برای تامین اعتبار و تکمیل مجتمع های آبرسانی این شهرستان شد.   انتهای پیام/