به گزارش خبرنگار ورزشی صبح توس، حسن بذرفشان دبیرهیئت کشتی خراسان رضوی در خصوص اعزام تیم کشتی آزاد وفرنگی جوانان استان به مسابقات قهرمانی کشور گفت: این مسابقات از 16 مهرماه به مدت ۳ روز در خانه کشتی همدان برگزار می شود تیم کشتی آزاد وفرنگی  جوانان استان با توجه به اردوی ۲ روزی که درخانه کشتی مشهد داشتند فرداشب به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد. وی  با اشاره به کشتی گیران منتخب استان برای اعزام به مسابقات کشتی آزاد وفرنگی جوانان قهرمانی کشورخاطرنشان کرد:اعضای تشکیل دهنده تیم کشتی آزاد جوانان استان در وزن 50 کیلوگرم آرش پورمنافی ، وزن55 کیلوگرم امین خدا بخش،وزن 60 کیلوگرم سعید توحیدی راد،وزن 66 کیلوگرم حمید رخشانی ،وزن 74 کیلوگرم محمدحسین قصاب با وفا ،وزن 84 کیلوگرم اسماعیل محمودی ، وزن 96 کیلوگرم  اسماعیل رحیمی، وزن 120 کیلوگرم عبدالله رخشانی ، با مربیگری رضا رمضان زاده ، جواد اسماعیل پور ، کاوه ترابی با سرپرستی  حسن بامشکی به مسابقات کشوری اعزام می شوند. بذرفشان تصریح کرد : اعضای تشکیل دهنده تیم کشتی فرنگی جوانان استان در وزن 50کیلوگرم رحمان شاه محمدی،وزن 55کیلوگرم مسعود افتخاری ، وزن 60 کیلوگرم محمدحسن حسینی،وزن 66 کیلوگرم علیرضا افتخاری ،وزن 74 کیلوگرم حسین دامن افشان، وزن 84 کیلوگرم  بهزاد نقیب، وزن 96 کیلوگرم امید صدیقانی، وزن 120کیلوگرم  میلاد یوسفی،  با مربیگری علیرضا اطاقی، مسلم نادری خادم، سید محمد بیدار، با سرپرستی سعید صحرائی به مسابقات کشوری اعزام می شوند.   انتهای پیام/