به گزارش سرویس اجتماعی صبح توس به نقل از پیام جغتای، احمد محمدیان با بیان این مطلب اظهار کرد: وقف مشارکتی بهترین شیوه ماندگار شدن برای افرادی است که درآمد کافی برای وقف اموال و استفاده از برکات وقف ندارند. وی با بیان این که وقف مذکور با نیت احداث کتابخانه صورت گرفته است، تصریح کرد: دومین وقف مشارکتی شهرستان به نمایندگی پرویز ابویسانی و با مشارکت ۲۵ نفر به ارزش یکصدو پنجاه میلیون ریال شامل یک قطعه زمین به مساحت ۳۰۰ متر مربع در روستای ابویسان جغتای به ثبت رسیید. گفتنی است؛ اولین وقف مشارکتی شهرستان جغتای در راستای ترویج فرهنگ قرآنی شامل یک ساعت آب و اراضی روستای جبله به ارزش 150 میلیون ریال توسط 9 نفر ثبت شد. انتهای پیام/