به گزارش صبح توس، احمد محمدیان در گفتگو با پیام جغتای از ثبت چهاردهمین وقف سال ۱۳۹۳ جهت ساخت مسجد بین راهی در این شهرستان خبر داد.   وی گفت: این وقف توسط واقفین خیر اندیش آقای خردمند و همسرش ثبت شده است.   احمدیان اظهار داشت: این وقف شامل یک قطعه زمین به مساحت ۲۰۰ متر مربع می باشد که جهت ساخت مسجد، سرویس بهداشتی و مغازه بین راهی در روستای ابویسان وقف شده است.   مسئول اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان جغتای در پایان خاطرنشان کرد: ارزش این موقوفه ۱۲ میلیون تومان برآورد شده است.   انتهای پیام/