به گزارش صبح توس، ساتو به خبرنگار ایرنا افزود: بازی اول آرژانتین مقابل بوسنی با انتقاداتی مواجه شده و به همین دلیل بازیکنان این تیم در بازی برابر ایران تحت فشار هستند. وی این فشار را بر سرمربی این تیم نیز زیاد دانست وگفت: آنها برای فرار از این وضعیت چاره ای جز پیروزی بر ایران ندارند. این خبرنگار که بازی اول ایران مقابل نیجریه را نیز دیده بود، در باره اینکه آیا ایران مشکلی برای آرژانتین ایجاد خواهد کرد، گفت: تیم ایران حریف قدرتمندی است و می تواند برای رقبا مشکل ایجاد کند. وی اضافه کرد: بازی فردا برای هر دو تیم مهم است، اما مهمتر بازی نیجریه وبوسنی است که شاید وضعیت این گروه را تغییر دهد.