برات اله زیدآبادی رییس دامپزشکی سبزواردر گفت وگو با صبح توس؛ با اشاره به اینکه سبزوار قطب تولید مرغ استان است اظهار داشت:از ابتدای سال جاری تاکنون، ۷/۵ میلیون قطعه جوجه گوشتی تحت نظارت دامپزشکی، در مرغداری های سبزوار، تایید، تخلیه و پرورش داده شدند.

وی با بیان اینکه نظارت بر نحوه تولید مرغ از ابتدا تا لحظه ورود به بازار با دقت انجام می شود افزود:تمامی اقدامات بهداشتی و قرنطینه ای مرغداری ها از جمله نحوه عقیم سازی کود، ضدعفونی تجهیزات دوره پرورش و تاسیسات ساختمانی، قبل از ورود جوجه به سالن، مورد بررسی و بازدید و نظارت دامپزشک فارم قرار گرفته می گیرد.

وی با اشاره به اینکه سبزوار دارای ۲۳۳ واحد مرغداری گوشتی پروانه دار فعال و ۱۴ واحد مرغ تخمگذار می باشد ادامه داد: این تعداد واحد تولیدی سبب شده است تا سبزوار علاوه بر تامین گوشت مرغ سبزوار توانایی تامین بخشی از نیاز استان را داشته باشد.