به گزارش صبح توس؛ اسماعیل خوش رفتار در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: افزایش هزینه‌های جانبی شامل هزینه های کارگری (برای برداشت زعفران) و تامین کود و سموم، آبیاری و غیره و پایین بودن قیمت خرید حمایتی این محصول، صرفه اقتصادی را برای زعفران‌کاران این شهرستان کاهش داده است .

وی تصریح کرد: قیمت در نظر گرفته شده برای خرید حمایتی زعفران هر کیلوگرم ۴۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال برای زعفران نگین صادراتی، ۳۳۰ میلیون ریال برای شبه نگین، ۳۲۰ میلیون ریال برای زعفران پوشال و ۲۵۰ میلیون ریال برای زعفران دسته پایین تعیین شده است که این قیمت ها زیان کشاورزان را در بردارد.

رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی خواف گفت: این قیمتهای خرید حمایتی موجب می شود که قیمت این زعفران در بازار آزاد هم متاثر از آن پایین تر در نظر گرفته شود که در مجموع زعفران کاران را با مشکلات اقتصادی مواجه می کند.
خوش رفتار بیان کرد: با توجه به افزایش هزینه های جانبی تولید زعفران، نرخ خرید حمایتی این محصول باید ۵۰۰ میلیون ریال برای خرید هر کیلوگرم در نظر گرفته می شد که بخشی از مشکلات اقتصادی زعفران کاران و ضرر آنان کاهش می یابد.
وی از زعفران کاران شهرستان خواف خواست که با توجه به افزایش قیمت خرید زعفران در ماههای آینده همه زعفران برداشتی خود را به فروش نرسانند و در مرحله نخست ۲۰ الی ۳۰ درصد آن را برای تامین بخشی از هزینه های برداشت و بقیه را در چند ماه دیگر به تدریج بفروشند.

رییس اداره تولیدات گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی خواف گفت: خرید حمایتی زعفران از هفته گذشته در خواف آغاز شده و تاکنون ۲۰۰ کیلوگرم از این محصول در سطح این شهرستان از زعفران کاران خریداری شده است.
وی اظهار داشت: چهار هزار و ۷۵۰ هکتار از اراضی شهرستان مرزی خواف در سال زراعی جاری زیر کشت زعفران رفته است و پیش بینی می شود در مدت برداشت (۱۵ آبان ماه تا انتهای آذرماه جاری) بیش از ۱۴ تن زعفران در این شهرستان برداشت شود.

شهرستان خواف ۲۰ هزار هکتار کشتزار آبی، ۳۶۰ هزار راس دام و ۱۴ هزار بهره بردار بخش کشاورزی دارد و سالانه ۱۶۰ هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی تولید می کند.
مرکز شهرستان ۱۵۰ هزار نفری خواف در فاصله ۲۷۰ کیلومتری جنوب شرق مشهد قرار دارد.