حسین شهابی درگفت وگوبا صبح توس؛ با اشاره به آغاز ساخت وتکمیل خانه جوان در سبزوار اظهارداشت: خانه جوان سبزوار در مجموعه ورزشی شهید مظهری این شهر در حال ساخت است که هم اینک۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه پتانسیل موجود در سبزوار ایجاب میکند که اینمکان سریعتر ایجاد شود تصریح کرد: تکمیل خانه جوان سبزوار نیازمند ۴۰ میلیارد ریال اعتبار است که در صورت بهره برداری این طرح زمینه  پویایی، نشاط جوانان و  افزایش فعالیت  آنها  در بخش های مختلف فراهم خواهد شد.

رییس اداره ورزش و جوانان سبزوار با اشاره به کارکردهای خانه جوان گفت:  دامنه فعالیت های خانه جوان در بخش هایی هم چون جمعیت، ازدواج، اشتغال، مسکن و آسیب‌های اجتماعی  است ودر این راستا سازمان های مردم نهادی برای رفع مشکلات و کاهش آسیب های اجتماعی نیر فعال می شوند.

حسین شهابی در ادامه با اشاره به فضاهای ورزشی فرهنگی موجود در شهرستان  افزود: برخی فضاهای ورزشی شهر سبزوار همچون  مجموعه های ورزشی شهیدان مظهری، مشکانی و حقانی فرسوده است و نیز نیازمند نصب تجهیزات گرمایشی و سرمایشی استاندارد دارد.

رییس اداره ورزش و جوانان سبزوار گفت:  برای بهسازی،مرمت و نصب تجهیزات در فضاهای ورزشی مورد نظر  بیش از 200 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

۱۱ هزار ورزشکار در ۴۴ هیات ورزشی شهرستان سبزوار سازماندهی شده اند که در حوزه ورزش‌های حرفه‌ای، قهرمانی، بومی، محلی و همگانی فعالیت دارند.