علیمردان خزایی مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار در گفت و گو با صبح توس؛ با اشاره به آغاز برداشت محصول زعفران در رشتخوار، گفت: سطح زیر کشت زعفران در رشتخوار بیش از ۶۵۰۰ هکتار می باشد و عمده سطح زیر کشت این محصول در در بخش مرکزی  با ۴۸۰۰  هکتار به صورت خرده مالکی و  ۱۶۵۰ هکتار در بخش آستانه می باشد.

وی در ادامه افزود: میزان کشت بذر زعفران در هکتار در شهرستان 10 تن در هکتار بوده و طول دوره رشدی این محصول 15 سال و تناژ تولید 300 -350 کیلو در هکتار معادل 3 کیلو خشک می شود .

خزایی در ادامه در رابطه با نحوه برداشت این محصول در رشتخوار یادآور شد: مزارع زعفران قبل از گل دهی از یک تا سه نوبت آبیاری در شهرستان مرسوم می باشد و 3-5 نوبت آبیاری در سال از زاچ آب تا زرد آب از بعد از گل دهی انجام می گردد.

مدیر جهاد کشاورزی رشتخوار همچنین در ادامه تصریح کرد: با توجه به تسهیلات اهدایی و خرید ازاد به زعفران کاران بالغ بر 100 دستگاه خشک کن جهت فرآوری کیفی این محصول ارائه گردیده است.

وی در پایان افزود: پیش بینی برداشت امسال محصول زعفران در رشتخوار 18 الی 20 زعفران خشک می باشد.

انتهای پیام/