به گزارش صبح توس؛  یعقوبعلی نظری شب گذشته و در جلسه توجیهی سند تحول اقتصادی استان خراسان رضوی افزود: هر دستگاه متناسب با طرح های کلان خود باید پروژه های اجرایی مشخص همراه با زمان بندی معین برنامه ریزی و اعلام کند.

وی ادامه داد: برای حل مسائل و تامین نیازها با نگاه حداکثر بهره برداری از ظرفیت های موجود باید مدیران زاویه نگاه خود به  محتوی را در اجرای کارها تغییر دهند تا به عنوان مثال، با اتمام بودجه، کارها نیمه تمام رها شود، بلکه باید به راه های دیگر برای حل مشکل اندیشید.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بنا بر توصیه قرآن کریم و آموزه های دینی باید حرکت کنیم تا راه های جدید پیدا شود و توقف کردن در مسائل جزیی، به همراه خود غفلت را در پی دارد.

نظری گفت:تا مسائل حل نشود ما خود را مکلف به پیگیری و اجرا می دانیم همانگونه که دولت سیزدهم در سند تحول خود بر آن تاکید دارد.

این مقام مسوول با اشاره به اینکه استان خراسان رضوی برای مسیر پیشرفت خود نیاز به انرژی بسیاری دارد افزود: به عنوان مثال انرژی خورشیدی و باد در این استان بسیار زیاد است و باید از آن بهره برداری کرد و برای رسیدن به بهره برداری، شاهد ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در استان خواهیم بود.

وی بیان کرد: باید دو مولفه نوآوری و نیاز واقعی در نظر گرفته شود و بر همین اساس تغییر در شیوه ها، روش ها و کارکردها در نظر گرفته شود تا منجر به حرکت جهشی در استان شود.

استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: با توجه به اینکه حضور مدیران در سازمانها منجر به پیگیری کار ارباب رجوع میشود بر همین اساس، جلسات با حضور مدیران بعد از ساعت کاری ادارات برنامه ریزی می شود تا خللی در کارهای روزمره ادارات شکل نگیرد.