2022-12-02 | 1401/09/11

طنین فریاد مرگ بر آمریکا در ‌شهر شهید مدرس (ره)

کاشمر - مردم دارالمومنین ودارالمجاهدین کاشمر امروز در 13 آبانی دیگر به میدان آمدند تا ضمن محکوم کردن نقشه‌های تفرقه‌افکن دشمن، اتحاد خود را به جهانیان نشان دهند.