حسین ریاضی مدیر عامل شرکت اب وفاضلاب سبزوار در گفت و گو با صبح توس؛ افزود: این خیر نیکوکار در مرحله نخست ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال کمک  کرده و لوازم و تجهیزات لازم خریداری شده است و ۲برابر این مبلغ  را شرکت آب و فاضلاب  کمک شده است که این روستا ها زیر پوشش آب وفاضلاب قرار گیرند و از نعمت آّب شرب پایدار بهره مند شوند.

وی با اشاره به تامین آب شرب روستا های سبزوار به طرق مختلف   تصریح کرد:  در حوزه روستایی ۱۲مجتمع آبرسانی در ۲ بخش مرکزی و روداب سبزوار در کنار ۱۱ روستای مستقل وجود دارد که بزرگترین و مشکل دار ترین آنها مجتمع ظفر است.
وی با ابیان اینکهیکیازمشکلاتموجود اضافه برداشت ها از منابعآبی است ادامه داد: در بخش مرکزی سبزوار ۲۰ حلقه چاه با برداشت ۱۲۵ لیتر آب بر ثانیه و در بخش روداب نیز ۱۱ حلقه چاه موجود است که ۷۵ لیتر بر ثانیه آب از آن برداشت می شود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سبزوار گفت: در  فصول گرم سال 32 روستا در این شهرستان با تانکر آبرسانی می شوند  که هفت روستا در بخش مرکزی و مابقی در بخش روداب قرار دارند و از این تعداد آبرسانی با تانکر در سطح  ۱۷ روستا به صورت مستمر و در تمام فصول صورت می گیرد.
ریاضی افزود:عمده این روستاها به علت کمبود منابع تامین آب پایدار یا اینکه در فاصله دورتری از مجتمع های آبرسانی قرار دارند بوسیله تانکر سیار آبرسانی می‌شوند.