به گزارش صبح توس ازطرقبه شاندیز؛ محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در همایش بزرگ تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان طرقبه شاندیز در محل هتل ثامن این شهرستان بیان کرد: دوران دفاع مقدس یک دفاع همه جانبه بود یک جنگ همه جانبه در ابعاد نظامی، اقتصادی، سیاسی و  در همه ابعاد بود  آن هم در آغاز پیروزی انقلاب که با یک مظلومیت روبه رو بودیم اتقلابی نوپا باهمه تهدیدات داخلی و خارجی.

انقلاب اسلامی را دفاع مقدس و  فرهنگ دفاع مقدس در کشور عمق بخشید و تداوم داد

  وی با بیان اینکه ما جنگ را یک دفاع مقدس می دانستیم، تصریح کرد: یک دانشگاه و یک محل تربیت می دانستیم چون که ما در این دفاع مقدس دفاع کردیم از اندیشه ها و باورهایی که ریشه در مکتب قرآن و مکتب اهل بیت داشت، بدون شک وقتی در یک دفاع که مبانی آن قرآن مجید و مکتب اهل بیت است ارزشها است و نظام ارزشی است و مبتنی بر دین است دفاع از احکام الهی است، قطعا این دفاع یک دفاع مقدس است.

قالیباف با اشاره به اینکه دفاع ما از سرزمینی است که در آن همیشه وحدانیت و توحید بوده است ‌و همیشه مکتب اهل بیت بوده است، تاکید کرد: ما از این سرزمین و وطن دفاع کرده ایم، از عزت و منزلت مسلمین دفاع کرده ایم که باعث احیای مجدد اسلام شدیم، مبانی دین و سنت های الهی را مجددا در این مقطع از زمان  زنده کرده ایم،  از ناموس و هویت این کشور دفاع کرده ایم و  از خون پاک شهدای این سرزمین دفاع کرده ایم بدون شک این یک جنگ برای ما نبود یک دفاع مقدس با این مبانی بود و چون این مبانی بود در برابر کفر و استکبار با آن همه فشار و تجهیزات و امکانات ایستادگی کردیم و امروز هم معادلات آنها را برهم زدیم و به شکست کشاندیم.

وی اظهار کرد:  اگر امروز در سالگرد شکل گیری چنین دفاعی کنار هم جمع می شویم و یاد می کنیم از دفاع مقدس باید به این موضوع توجه کنیم که دفاع مقدس تنها یک پدیده تاریخی نیست که ما در اول هر مهرماه و پایان هر شهریورماه در یک هفته در تاریخ این زمان یادآور تاریخی کنیم از دفاع مقدس، این بی انصافی است که آن را فقط یک تجربه و پدیده تاریخی بدانیم، ما باید باور کنیم که دفاع مقدس یک فرهنگ است، انقلاب  اسلامی را دفاع مقدس و فرهنگ دفاع مقدس در کشور عمق بخشید و تداوم داد سرمایه های امروز اجتماعی ما همبستگی اجتماعی ما ریشه در فرهنگ دفاع مقدس دارد.

دفاع مقدس یک فرهنگ است

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد:  اگر ما دفاع مقدس را  یک حرکت فرهنگی بدانیم که می دانیم این به معنی پایداری و ماندگاری است وقتی سخن از حفظ آثار و ارزشها است ارزشها و فرهنگ هستند که دفاع مقدس را پایدار می کند فرهنگ است که قابل اشاعه و انتقال است و می تواند از نسلی به نسلی و از سرزمینی به سرزمین دیگر منتقل شود.

وی با بیان اینکه ما در دوران دفاع مقدس بهتربن بهره وری را داشتیم و حداکثر استفاده از منابع را انجام دادیم، اظهار کرد: در جبهه و هم در جامعه با قناعت زندگی می کردیم ، فرهنگ قناعت در جامعه ما شکل گرفت در اوج  سختی ها همه خوش بین بودیم و همه با امید به آینده بودیم و مطمئن به اینکه پیروزی در یک قدمی ما است. هیچ موقع ناامید نشدیم ناامیدی را فرهنگ شیطانی می دانستیم و امید را فرهنگ الهی و فرهنگ برخاسته از قرآن باور داشتیم.

صلح در سایه قدرت امکان پذیر است

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه فرهنگ دفاع مقدس است که امروز ما را در جایگاه ۱۰ کشور اول دنیا در حوزه قدرت نظامی  و قدرت فرماندهی، قدرت تکنیک و  تاکتیک قرار داده است، تصریح کرد: امروزه تمام منطقه آسیای غربی و تمام حوزه اورسیا همه درگیر جنگ سخت است و همه جا  نا امنی است و اگر امروز ایران اسلامی جزیره ثبات، آرامش و صلح است، صلح فقط در سایه قدرت امکان پذیر است آن هم در دنیایی که چنین گرگان درنده ای در اداره دنیا نقش دارند و چنین زورگویان و ظالمانی وجود دارند، اگر قدرت نباشد صلحی نیست آرامشی نیست، قدرت است که صلح را امروز برای کشور آورده است، خون فرزندان و رزمندگان وایثارگران شما است تبین فرهنگ جهاد و شهادت است و رهبری های خردمندانه مقام معظم رهبری و  فرمانده معظم  کل قوا است، رهبری حضرت امام راحل(ره) بود،  این ملت و این مردم باهر گرایش و سلیقه ای پای کار بوده اند در روزهای سخت و همراهی کردند و پیوند مستحکم بین امام و امت این قدرت را تولید کرد که امروز در سایه آن در کشور ما آرامش  و صلح وجود دارد.