2022-12-09 | 1401/09/18

راهپیمایی مردم سرخس علیه آشوب، ناامنی و حرکات هنجارشکن اخیر

سرخس- راهپیمایی مردمی نمازگزاران جمعه شهرستان مرزی سرخس در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن کریم، به آتش کشیدن مساجد و هتک حرمت نسبت به حجاب بانوان میهن اسلامی برگزار شد.