به گزارش صبح توس؛ دکتر مجید درودی سرپرست دانشکده علوم پزشکی شهرستان نیشابور در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: من برای رزومه سازی و ساختمان سازی نیامده ام بلکه برای ادای دین به سرزمین اجدادیام آمده ام و در حوزه سلامت و بیت مال با هیچ کس تعارف ندارم و اولویت بنده سلامت مردم هست و با هرگونه تخلف و کوتاهی در هر سمت بر خود خواهد شد.

 

وی افزود: در موضوع شمس شرق جزء مطالبات مردمی و مسیولین استان بود که با تخلافت این مرکز برخورد شد و بزودی این مرکز به یک مرکز بین المللی ناباروری تبدیل خواهد شد.

 

سرپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور با بیان اینکه تا زمانی که معوقات پرداخت نشود خشت روی خشت نمیگذارم گفت: اولویت بنده پرداخت معوقات است. هنگام ورود من به نیشابور، دانشکده ۲۵۰ میلیارد معوقه داشته که بیشترین معوقات به پرسنل و بازار بوده و تاکنون ۵۰ میلیارد پرداخت کردم. 

 

درودی با بیان اینکه تلاش ما در دانشکده علوم پزشکی نیشابور بر انجام یک یا دو پروژه عمرانی حوزه سلامت در هر سال میباشد ادامه داد: با توجه به اختصاص مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان اعتبار از محل سفر رییس جمهوری به استان

تا پایان سالجاری پروژه ساختمانی بیمارستان سوم  به پایان خواهد رسید.

 

وی افزود: با توجه به نیاز نیشابور در  آینده نزدیک، ساخت سایت جامع اورژانس نیشابور بزرگ شروع خواهد شد.

 

سپرست دانشکده علوم پزشکی نیشابور تصریح کرد: در آینده نزدیک با حمایت رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشکده علوم پزشکی نیشابور به دانشگاه تبدیل خواهد شد.

 

درودی با اشاره به اینکه هدف ما در نیشابور بزرگ ایجاد بیمارستان های تخصصی و ایجاد تروریست سلامت  میباشد گفت: قرار است در زبرخان دو بیمارستان یک بیمارستان در محدود شهر خرو و یک بیمارستان تخصصی اعصاب روان در محدوده حاجی آباد شهرستان زبرخان احداث خواهد شد

 

وی افزود: حدود 700 نفر از پرسنل  دانشکده علوم پزشکی نیشابور تبدیل وضعیت شده اند و این روند ادامه خواهد داشت و تبدیل دانشکده به دانشگاه سهمیه ما در این زمینه افزایش پیدا خواهد کرد.