امیر دوستداری، در گفت و گو با خبرنگار صبح توس در تشریح این خبر بیان کرد: یک محموله کنجاله سویا که از محل انبار شرکت پشتیبانی امور دام خراسان رضوی  توسط یک کمپرسی به وزن ۱۵  تن و ۶۰۰ کیلوگرم  به مقصد یک مرغداری واقع در نصرت آباد شهرستان باخرز در حرکت بود در طول مسیر حرکت به سمت طرقبه شاندیز تغییر مسیر داده است و به تخلیه محموله در یک واحد مرغداری تخمگذار واقع در یکی از روستاهای شهرستان طرقبه شاندیز اقدام کرده است.

وی تصریح کرد: پس از اطلاع از این موضوع رئیس اداره بهبود تولیدات دام و طیور ‌طرقبه شاندیز به اتفاق همکاران مدیریت جهادکشاورزی شهرستان، به محل مورد نظر عزیمت کردند که  اقدام به تنظیم صورت جلسه، توقیف محموله و تحویل پرسنل مرغداری شد.