احمد بوژمهرانی معاون برنامه‌ریزی فرماندار شهرستان نیشابور در گفتگو با صبح توس؛  در این خصوص  گفت: قیمت آرد و نان یارانه ای در شهرستان نیشابور تغییر نکرده است و هرگونه تغییر قیمت نان و آرد یارانه ای تخلف می‌باشد و با افراد مختلف برخورد جدی خواهد شد.

وی با اشاره به علت گرانی نان های روغنی افزود: بر اساس مصوبه کارگروه آرد و نان شهرستان نیشابور واحد  پخت نان های روغنی (تافتون) مشمول دریافت آرد یارانه ای نمی شوند و علت تغییر قیمت نان های روغنی (تافتون) پخت این نان ها با آرد آزاد می باشد و علت تغییر قیمت نان روغنی قطع شدن آرد یارانه برخی از واحد های پخت نان روغنی می‌باشد.

بوژمهرانی تصریح کرد: واحد های پخت نان های روغنی که می خواهند مشمول دریافت آرد یارانه شوند باید در واحد صنفی خود نان سفره یا همان نان بدون افزودنی پخت کنند.