سید مومن حسینی رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور در گفتگو با صبح توس گفت: نیروهایی که صبح امروز به دلیل تعدیل شدن از کار تجمع و اعتراض کردند، مربوط به شرکت پیمانکار سابق هستند که قرار داد این پیمانکار سال گذشته به اتمام رسید و این نیروها  با شهرداری قرارداد ندارند

 

وی افزود: پیمانکار جدید که از هفته گذشته شروع کار کرده است سقف نیروهای مورد نیاز پاکبانی در شهر نیشابور  را طبق مطالعات انجام شده حدود 320 نفر اعلام کرده که این افراد هم اکنون مشغول به کار می باشند.

 

رئیس شورای اسلامی شهر نیشابور ادامه داد: با توجه به اینکه دو خدمات سدمعبر و نظافت و نگهداری سرویس های بهداشتی که در گذشته بر عهده پیمانکار سابق بوده از از عهده پیمانکار جدید خارج شده است و به همین منظور طبق دستور شهردار قرار است برای این دو خدمات از نیروهای تعدیل شده پیمانکار سابق استفاده شود.

حسینی تصریح کرد: حدود 30 نفر از نیروهای تعدیل شده پیمانکار سابق مربوط به کارکنان دفتری آن شرکت می‌باشند که به کارگیری این افراد از عهده شهرداری خارج است.

مگر اینکه پیمانکار جدید بخواهد از این تعداد نیرو استفاده کند.