2023-02-03 | 1401/11/14

سفر وزیر آموزش و پرورش به تربت‌جام

تربت‌جام- در سفر وزیر آموزش و پرورش به شهرستان تربت‌جام عملیات اجرایی نخستین پروژه طرح نهضت ملی مسکن به تعداد 2 هزار و 200 واحد در این شهرستان آغاز شد؛ همچنین مدرسه آیت الله غفاری این شهرستان با اعتباری بالغ‌بر 3 میلیارد تومان افتتاح شد.