به گزارش صبح توس؛ مهدی متولی رئیس بهزیستی خواف گفت: مدیران نیک اندیش این شرکت معدنی که هیچ علاقه ای به مطرح شدن نام شرکت شان ندارند و در سکوت خبری این اقدامات خداپسندانه را انجام می دهند کمک بسیار زیادی را به رفع محرومیت و برآورده شدن نیازهای ضروری جامعه تحت پوشش انجام دادند و همچنان این حمایت‌ها ادامه‌دار خواهد بود.

متولی افزود: ارزش ریالی این کمک ها در طول سال ۱۴۰۰ بالغ بر یک میلیارد تومان می باشد که علاوه بر این کمک ها  این شرکت ماهیانه ۱۴۶ دانش‌آموز را نیز تحت پوشش دارد و حق تحصیل برای آنها واریز می‌کند.

شایان ذکر است شهرستان خواف بالغ بر ۴ هزار و ۶۰۰ پرونده مددجویی دارد که از درجات  خفیف تا بسیار شدید را در بر می‌گیرد.