به گزارش صبح توس؛ مهدی متولی گفت:در راستای پیشگیری از معلولیت در دوران سالمندی ۶ جلسه آموزشی برای سالمندان تحت پوشش بهزیستی خاص انجام شد.

یکی از مهم‌ترین تهدید‌ها و نگرانی‌هایی که دوران سالمندی را پر خطر می‌کند بحث معلولیت می‌باشد که سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی دراین زمینه همواره در صدد آموزش و پیشگیری می‌باشد.

او گفت: با هدف حفظ سلامت دوران سالمندی ۶ جلسه آموزشی ویژه سالمندان تحت پوشش در بهزیستی خواف برگزار شد که اصول مواجهه و پیشگیری از بیماری استئو آرتریت در سالمندان، پیشگیری از بیماری‌های قلبی، سکته مغزی، پیشگیری از سقوط به عنوان مهمترین تهدید سالمندان از جمله آموزش‌هایی بود که در این جلسات انجام پذیرفت.

سرپرست اداره بهزیستی خواف گفت: با توجه به اینکه جامعه ایران به سمت سالمندی در حال حرکت است و باید تمام سازمان‌ها و ارگان‌ها با سازمان بهزیستی نسبت به گسترش این آموزش‌ها به جامعه هدف خود اقدام نمایند تا از بروز معلولیت در دوران سالمندی پیشگیری شود.