محمد جواد استادی، رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد در گفت‌وگو با صبح توس؛ با اشاره به موضوع توسعه و پیشرفت گفت: رهبر انقلاب به موضوع پیشرفت تأکید دارند یعنی مفهومی بومی را که متفاوت است با توسعه گرایی، تولید کردند و هدف نهایی انقلاب اسلامی و این جریان دستیابی به پیشرفت است، نه اینکه مفهوم مادی توسعه که غربی ها ان را دنبال می کنند.

هنر حماسی برای امیدآفرینی

استادی ادامه داد: ابزار ساخت حماسه، هنر و رسانه است و در طول تاریخ کشورهای دنیا حماسه‌ها را دارند و هنر نیز به عنوان مهم ترین ابزار می‌تواند آن را خلق کند و امروز در هنر کشور باید هنر حماسی را در راستای امیدبخشی بازخوانی کنیم لذا در بیانیه گام دوم نیز به صراحت امیدآفرینی اشاره شده است و هنر نیز در این راستا باید بتواند همراهی کند.

وی با بیان اینکه دال اصلی حماسه، قهرمان است افزود: امروز مشکل بزرگ، خلق قهرمان های بدلی در کشور است و قهرمان های سینما و ادبیات قهرمان‌های بنجل و بدلی که هیچ یک از عناصر فرهنگی مورد نظر انقلاب اسلامی را ندارند روی کار آمده اند؛ ملی گرایان فردوسی و شاهنامه را از منظر ایرانیت بررسی می کنند و ابعاد غنی و دینی در فردوسی و شاهنامه فردوسی را مطرح نمی‌کنند در حالیکه امروز فردوسی‌ها و شاهنامه‌های زمان را مبتنی بر خلق قهرمان نیاز داریم.

شهید سلیمانی تمامی مؤلفه‌های قهرمانی و حماسی را داراست

رئیس سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد تصریح کرد: تمامی مؤلفه‌های قهرمانی و حماسی در شخصیت حاج قاسم سلیمانی وجود دارد و بسیاری از شهدای بی نام مانند شهدای ترور کمتر دیده و معرفی شدند لذا باید در ادبیات نمایشی و داستانی و شعر انقلاب این مباحث تزریق شود و وظیفه هنر انقلاب اسلامی است.

وی افزود: هنر بهترین ابزار است و مبانی انقلابی نیز نباید به صورت مستقیم ارائه شوند و می توان نوع دیگری نیز این جریان سازی صورت بگیرد.

وی افزود: احتمال تحریف تاریخی که بازخوانی نشود وجود دارد لذا آتش به اختیار در حوزه های فرهنگی و هنری به این معنا است که بدنه‌های مردمی باید شکل بگیرد و آنها به ترویج مبانی انقلابی کمک کنند.

انتهای پیام/