به گزارش صبح توس؛ در پاسخ به این سؤال که منظور از مکتب چیست و چرا گفته می شود «مکتب شهید سلیمانی» می توان گفت که مکتب به کتاب یا مجموعه ای از اندیشه ها و افکار شخصی گفته می شود که در جمعی یا گروهی صحب نفوذ باشد یعنی فراتر از اثر بر یک شخص، دارای اثرات گسترده و فراگیر داشته باشد.

رهبر معظم انقلاب فرمودند شهید سلیمانی، نه یک شخص یک مسلک و یک راه و یک مدرسه و مکتب است. بنابراین وقتی گفته میشود مکتب شهید سلیمانی یعنی روش و مسلک ایشان که الگوی رفتاری و عملی و درس زندگی می تواند برای همه ما باشد و مکتب شهید سلیمانی در ذیل مکتب امامین انقلاب است.

امام و رهبری انقلاب که پشتوانه های عقلی و شرعی مکتب شهید سلیمانی هستند و مکتب امامین انقلاب در ذیل مکتب اهل بیت(ع) و مکتب اسلام است. مکتب اسلام مجموعه ای از ارزش های انسانی و مکتب ترویج رحم و مروت، برادری و انسانیت و ارزش های الهی است.

وقتی گفته می شود مکتب اهل بیت(ع) یعنی همان مکتبی که اسلام را از مرحله اندیشه به عمل تبدیل کرد لذا اینها همه مکتب اسلام، اهل بیت(ع)، امامین انقلاب و مکتب شهید سلیمانی در طول یکدیگر قرار دارند.

وقتی صحبت از مکتب شهید سلیمانی می شود نشان از عظمت این شخصیت بزرگ است که قابلیت تبدیل شدن به الگوی رفتاری و علمی برای جامعه دارد و خاستگاه مکتب شهید سلیمانی مکتب امامین  انقلاب و در ذیل مکتب اهل بیت(ع) و اسلام است که اینها همگی در طول یکدیکر قرار دارند.

مکتب شهید سلیمانی چنان دارای استحکام ساختاری و پیوستگی مفهومی و توان الگوسازی دارد که مسلک ایشان را به عنوان الگو، درس زندگی قرار دهیم بنابراین مولفه های مکتب شهید سلیمانی در واقع همان خطوط اصلی و راهنمای کلی و فراگیری است که ساحت اقدام و عمل را در ابعاد مختلف متأثر می کند.

سید جلال امینی، کارشناس مسائل سیاسی

انتهای پیام/