به گزارش صبح توس؛به نقل از فارس ، بر اساس داده‌های مرکز پایش آلاینده‌های زیست‌محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد طی ۲۴ ساعت گذشته بر روی عدد ۸۵ و شاخص فعلی بر روی عدد ۹۶ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارند.

چهار ایستگاه سجاد، الهیه، کریمی و خیام شمالی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس هستند که ایستگاه‌های کریمی و خیام شمالی با شاخص کیفی ۱۱۴ بیشترین بار آلودگی را دارند.

کمترین بار آلودگی نیز از ایستگاه‌ چمن با شاخص کیفی ۵۵ و در شرایط زرد و قابل قبول گزارش شده است. بقیه ایستگاه‌ها نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار دارند.