به گزارش صبح توس؛ صیح امروز اهالی مه ولات و فیض آباد با امضای دومین طومار اعتراضی، شکایت خود را نسبت به تخلفات فرماندار این شهرستان اعلام کردند خواستار برکناری فرماندار این شهر و اجرای عدالت شدند.