مرتضی پور عباس رئیس اداره صمت رشتخوار در گفت و گو با صبح توس؛  گفت: با همکاری بازرسان اداره صنعت معدن و تجارت رشتخوار، در ادامه روند کنترل و پایش فعالیت نانوایی های سطح شهرستان در آستانه سال جدید؛ کار کنترل و بازرسی از نانوایی های در سطح روستاهای بخش مرکزی رشتخوار انجام شد.

وی در ادامه، افزود: رعایت کامل پروتکلهای بهداشتی، ساعات کاری و پخت سه نوبت در روز با سهمیه تخصیصی و همچنین میزان موجودی آرد و نحوه پخت وکیفیت نان نیز در این بازدیدها مورد بررسی قرار گرفت و در همین رابطه  برای سه واحد نانوایی متخلف تشکیل پرونده انجام که جهت سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

رئیس اداره صمت رشتخوار یادآور شد: با توجه به اینکه بازرسی از واحدهای نانوایی در بخشها و روستاها در دستور کار قرار گرفته است، از کلیه واحدهای خبازی در شهرستان درخواست می شود، که با رعایت کامل قوانین و مقررات نظام صنفی و دستورالعلهای بهداشتی، و آئین نامه های داخلی اتحادیه مربوطه دقت بیشتری داشته و با عدالت و وجدان کاری رضایت عمومی مردم را در نظر بگیرند، تا در زمان مراجعه بازرسان به محل نانوایی منجر به تشکیل پرونده تخلف تعزیراتی شود.

انتهای پیام/