به گزارش صبح توس؛ تشدید طرح بیماریابی کرونا در قالب طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور در حال اجرا و خراسان رضوی پیشتاز این اقدام است.

برای دیدن این مستند روی لینک زیر کلیک کنید.

https://aparat.com/v/R5BfN