به گزارش صبح توس، سیدحسین نیری در گفتگو با خبرنگار خبرفريمان در خصوص ميزان استقبال مردم از طرح تغيير اسامي نام هاي فاطمه و زهرا گفت: تا قبل از اجراي اين طرح براي تعويض اسامي دختران زير 15سال نياز به طي يك دوره اقدامات اداري و مراجعه به دادگاه بود كه با حذف اين تشريفات اين امر با استقبال گسترده مردم مواجه شد و روزانه افراد زيادي براي تغيير نام خود به ثبت احوال مراجعه مي كنند.   نیری در ادامه در پاسخ سئوال خبرنگار خبرفريمان مبني بر روند اجراي طرح صدور شناسنامه مكانيزه در استا، اظهارکرد: در حال حاضر اولويت صدور شناسنامه مكانيزه به افرادي اختصاص دارد كه به سن 15سال مي رسند و گروه بعدي كساني هستند كه درخواست دريافت شناسنامه المثني را دارند، البته افرادي كه شناسنامه هاي آنان مخدوش است و يا تغييراتي در شناسنامه آنان انجام مي شود نيز گروه هاي ديگري هستند كه شناسنامه مكانيزه براي آنان صادر مي شود و لذا از سال 89تاكنون نزديك به 500هزار شناسنامه مكانيزه در استان صادر شده است.   وی در خصوص مزيت هاي كارت ملی هوشمند گفت: كارت هوشمند الكترونيك راه ورود به دولت الكترونيك است و تمامي ادارات در سطح استان در اين خصوص فعال هستند و افرادي كه به 15سال مي رسند در اولويت دريافت كارت هوشمند قرار دارند.   مديركل ثبت احوال خراسان رضوي در ادامه با بيان اين كه شهرستان جغتاي كمترين ميزان طلاق در استان را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: در شهرستان فريمان ميزان ثبت ازدواج در فروردين ماه امسال نسبت به سال گذشته 27/5درصد افزايش داشته است.   نيري بيشترين ميزان فراواني نام هاي دختر و پسر در فريمان را به ترتيب فاطمه-زهرا-نازنين زهرا-ريحانه و زينب و در پسران ابوالفضل-اميرعلي-علي-محمد و حسين نام برد و گفت: در استان نيز در ميان اسامي دختران نام هاي فاطمه-زهرا-نازنين زهرا-زينب و يسني و در ميان پسران اميرعلي-ابوالفضل-محمد طه-حسين و محمد در صدر قرار دارند.   وی خاطرنشان کرد:  يكي از راهبردهاي سال جاري اين مجموعه، رونمايي از اسناد مشاهير استان است و سعي شده در بازديد از شهرستان ها و با هماهنگي قبلي با سازمان هاي مربوطه از جمله بنياد شهيد در مناسبت هاي مختلف اين اين امر انجام شود.   نیری در پايان از مردم خواست در صورت وقوع ولادت و يا وفات حداكثر تا 10 روز به اداره ثبت احوال مراجعه كنند تا با ثبت به موقع آمار ولادت و وفات ،آمار اين مجموعه بروزرساني شود و دهياران و بخشداران ، مسئولان خانه هاي بهداشت ، شوراهاي اسلامي روستا و نيز مسئولان آرامستان ها نيز مي توانند به اين مهم كمك كنند.     انتهای پیام/