مصطفی پیرایش ، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان در گفتگو با صبح توس، گفت: مردم نگران مرغ نباشند به اندازه نیاز مرغ در بازار توزیع میشود. 

وی افزود: تاکنون روزانه ۵ تن مرغ در بازار توزیع میشد که در دو روز گذشته ۷ تن توزیع شده است ، برنامه ریزی برای توزیع ۸ تن مرغ به صورت روزانه از فردا انجام شده است. 

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قوچان اظهار کرد: توزیع مرغ در سطح قوچان منحصرا در ۴ فروشگاه نبوده و به صورت همزمان در ۵۴ نقطه شهری توزیع مرغ داریم.

وی افزود: از امروز سه شنبه با توجه به التهاب به وجود آمده در بازار توزیع مرغ از اداره صمت به بازار ساعت ۹ صبح بوده و  ساعت ۱۱ شروع توزیع مرغ در میان مردم خواهد بود. 

پیرایش ضمن اعلام این مطلب که توزیع مرغ با قیمت مصوب کیلویی  ۲۰۴۰۰ تومان است ادامه داد: برای درست شدن التهاب بازار دو روز توزیع مرغ به صورت هر نفر یک عدد خواهد بود اما پس از آرامش بازار روال عادی توزیع صورت میگیرد. 

 

انتهای پیام/