به گزارش صبح توس؛ پنج عضو هیات نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، و دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری استان مشخص و احکام ایشان صادر شده است.

بنابراین گزارش، در اولین جلسه هیات نظارت مرکزی نظارت بر انتخابات سیزدهمین دوره ریاست جمهوری، اولین میان‌دوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و دومین میاندوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، افراد زیر بعنوان اعضای هیات نظارت بر انتخابات در استان خراسان رضوی انتخاب شدند.

۱.جناب آقای محمدکمال سرویها (رییس)

۲.جناب آقای محمدحسین محرابی (عضو)

۳.حناب آقای غلامعلی صادقی (عضو)

۴.جناب آقای علیرضا روشندل (عضو)

۵.جناب آقای ابوالفضل غفاری (عضو)

لازم به ذکر است در استان خراسان رضوی، تنها دو انتخابات ریاست جمهوری و میان‌دوره ای مجلس خبرگان رهبری برگزار می شود.

انتهای پیام/