کاظم میرزایی رئیس اداره تعاون روستایی رشتخوار در گفت‌وگو با صبح توس؛ گفت:  در ادامه روند پرداختی‌های طرح خرید حمایتی زعفران با پرداخت 21 درصد دیگر از مطالبات زعفران کاران طی چند روز گذشته، تاکنون در مجموع 100 درصد از مطالبات زعفران کاران در طرح خرید حمایتی در رشتخوار و خواف پرداخت‌شده است.

وی در ادامه با اشاره به ادامه دار بودن روند پرداختی ها، افزود: خرید حمایتی زعفران هم‌زمان با آغاز فصل برداشت از کشاورزان در شهرستان‌های رشتخوار و خواف در رشتخوار در ۲ گرید پوشال مرغوب باقیمت ۱۱ میلیون تومان و نگین ۱۳ میلیون تومان که درمجموع ۱۲۵۸ کیلوگرم به مبلغ ۱ میلیارد ۴۴۰ میلیون تومان زعفران خشک از کشاورزان در این ۲ شهرستان خریداری شد.

رئیس اداره تعاون روستایی رشتخوار با تأکید بر اینکه خرید حمایتی زعفران در راستای حمایت از کشاورزان خرد مالک انجام‌شده است، اظهار داشت: در برنامه خرید حمایتی زعفران امسال هر کشاورز بر اساس معرفی‌نامه از مجموعه جهاد کشاورزی قادر به تحویل تا سقف ۱۰ کیلو گم زعفران بود، که درواقع هدف اصلی آن حمایت از کشاورزان زعفران کار خرد مالک بود.

شهرستان رشتخوار دارای ۶ هزار ۳۰۰ هکتار اراضی زیر کشت زعفران است، جمعیت این شهرستان بیش از ۶۳ هزار نفر است، و شغل بیش از ۹۰ درصد مردم در رشتخوار کشاورزی و دام‌پروری است.

انتهای پیام/