محمد مددی، رئیس اداره میراث فرهنگی درگز در گفتگو با خبرنگار صبح توس، با اشاره به پایان کاوش و گمانه زنی در تپه تاریخی شور درگز اظهار کرد: تپه شور درگز که در انتهای شهرک حسابی این شهرستان واقع شده یکی از مکان هایی است که سابق بر این بر اساس شواهد سطحی که به دست آمده بود به عنوان یک اثر تاریخی شناسایی و در سیستم میراث فرهنگی به ثبت رسیده است.

وی افزود: بنا بر درخواست شهرداری و شورای اسلامی شهر درگز مبنی بر تعیین تکلیف اراضی محدوده برای ساخت و ساز منازل مسکونی، پس از هماهنگی با پژوهشگاه میراث فرهنگی، عملیات گمانه زنی در این تپه را آغاز کردیم تا اگر بنا دارای ارزش تاریخی باشد، برای آن عرصه و حریم تعیین کرده و برنامه ریزی های بعدی را انجام دهیم.

رئیس اداره میراث فرهنگی درگز هدف از گمانه زنی را دست یافتن با اطلاعات جدید دانست و گفت: در حال حاضر هیچگونه اطلاعات مستندی دال بر قدمت و ارزش تاریخی و نوع بنایی که در تپه شور وجود داشته در دست نداریم، لذا این کاوش را به منظور تکمیل اطلاعات باستان شناسی انجام دادیم.

مددی تبیین کرد: عملیات گمانه زنی با اجرای 5 گمانه در مساحت های مختلف و در بخش های مختلف تپه شور پس از 20 روز به پایان رسید و به اطلاعاتی که مد نظر بود دست یافتیم اما هنوز گزارش نهایی آن آماده نشده و منتظر پاسخ پژوهشگاه میراث فرهنگی هستیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر پس از دریافت گزارش نهایی، در خصوص تاریخی بودن مکان به قطعیتی رسیدیم، باید در پی تعیین محدوده و عرصه بافت تاریخی باشیم، در غیر اینصورت مراتب را برای سیر مراحل ساخت و ساز، به شهرداری درگز گزارش خواهیم کرد.

انتهای پیام/