به گزارش صبح توس؛ پس از 35 سال پیکر شهید سید ابوالفضل حسینی که در سن 16 سالگی شهید شده بود بر دوش مردم نیشابور تشییع شد.