به گزارش صبح توس؛ ابتدای خیابان شهید فهمیده این روزها تبدیل به مرکز قمارخانه نیشابور شده است و علی رغم یک بار برخورد توسط دادستان پپشین، باز هم به فراموشی سپرده شده است و علنا قمار در شهر نیشابور خودنمایی می کند.

این مرکز به محلی برای آموزش انواع قمار به فرزندان خانواده های اطراف تبدیل شده است و به نظر می رسد زمینی که قرار بود  فرصتی برای مردم منطقه شود، امروز بزرگترین تهدید و آسیب به آن ها شده است. 

برای دیدن این ویدئو اینجا کلیک کنید