به گزارش صبح توس؛ زندگی زوج نیشابوری زیر پل در این شهر که نشان از واقعیت هایی در زیر پوست شهر است.

برای دیدن این ویدئو اینجا کلیک کنید.