به گزارش صبح توس؛  بهرمندی مردم  روستای چهارده در بخش جنگل رشتخوار از نعمت گاز چند سالی است که با اما و اگر روبرو است و حالا با وجود تکیل فرایند لوله کشی گاز، نصب المک و پرداخت هزینه امتیاز توسط برخی از ساکنان همچنان روستاهای این منطقه از نعمت گاز بی بهره اند.

اسماعیل علی نژاد از ساکنان روستای شعبه در بخش جنگل رشتخوار در رابطه با این موضوع به خبرنگار ما گفت: رسیدن فصل سرما مردم منطقه چهارده را با مشکلات زیادی از قبیل تامین نفت، کپسول گاز و ... کرده است.

وی در ادامه با توجه به اینکه فرایند گاز کشی در روستاهای چهارده بخش جنگل به اتمام رسیده است، افزود: مردم روستاها هزینه های گاز کشی را پرداخت کرده و تنها در آغاز فصل زمستان به انتظار بهره مندی از نعمت گاز هستند.


محمدی دیگر شهروند ساکن این روستا با اشاره به مشکل جندساله مردم در این بخش از شهرستان رشتخوار، گفت: سردی هوا و مشکلات پیش روی مردم در طی چند سال گذشته در بحث سوخت باعث گلایه مردم شده و با توجه به تکمیل فرایند لوله کشی نصب المک و گاز دار شدن شبکه در روستاهای منطقه چهارده، مردم امروز درخواست تسریع در گازرسانی به این مناطق را دارند.

عباسی مقدم دهیار روستای شعبه بخش جنگل در رابطه با وضعیت گاز رسانی به این روستا، گفت: با توجه به فصل زمستان و سردی هوا و نبود نفت کافی جهت تامین سوخت مناسب، نداشتن گاز در شرایط کنونی مشکلات فراوانی را برای مردم در روستای شعبه به وجود آورده است.

وی در تکمیل این مطلب افزود: هم اکنون المک ها روستای شعبه گازدار هستند، اما هنوزی مجوزی برای استفاده ساکنان روستا از گاز صادر نشده است.

علیرضا رحمانی دهیار روستای فاضلمند نیز در رابطه با بحث گازرسانی در روستای فاضلمند گفت: بحث لوله کشی گاز در منازل و سطح روستا انجام شده و مردم در انتظار ازاد سازی خرید کنتور و بهرمند از نعمت گاز هستند، که امیدواریم به زودی مردم روستا از این نعمت بهره مند گردند.


عدم بهره مندی مردم روستاهای جنگل رشتخوار از نعمت گاز باعث روی آوری مردم به طاق زارها و بروز پدیده بیان زدایی می شود

علی رفعتی بخشدار بحش جنگل رشتخوار در گفت و گو با خبرنگار ما در رابطه با گفت:  با توجه به اعلام شرکت محترم گاز روستاهای ابراهیم آباد و فیض آباد در این بخش به طور کامل آماده گازرسانی است روستای شعبه و فاضلمند نیز بحث المک گذاری و برنامه های گاز کشی آنها نیز حدود 90 درصد پیشرفت داشته است.

وی در رابطه مشکلات دیگر ساکنین روستاهای این بخش که از نعمت گاز بی بهره هستند، با درخواست از توجه ویژه مسئولان در این رابطه، گفت: روستاهای پایین دست مثل آهنگران، علی نقی، کوده، حوزه کرم فاقد بهرمندی از نعمت گاز هستند، که باید شبکه گازرسانی به این مناطق در اولویت قرار بگیرد.



وی در تکمیل این مطلب افزود: مشکلات تامین سوخت الخصوص در فصل سرما موجب روی آوردن ساکنین به تاق زارها منطقه می شود، که این موضوع می تواند در آینده باعث مشکلات زیست محیطی و ایجاد گرد و غبار ناشی از نبود تاق زارها گردد.

انتهای پیام/