2021-04-13 | 1400/01/24

آغاز رزمایش عامران سلامت در رشتخوار

همزمان با آغاز هفته بسیج 10 تیم بسیجی دانش آموز با همکاری معاونت اجتماعی سپاه رشتخوار و بسیج دانش آموزی این شهرستان، جهت کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه سلامت در سطح شهر و روستاهای رشتخوار اقدام به توزیع ماسک، یادآوری رعایت فاصله گذاری اجتماعی توسط شهروندان در مکان های پرتردد و .... خواهند کرد.