به گزارش صبح توس؛ رضا رمضانی، فرماندار کوهسرخ ظهر امروز در نشست مدیریت بحران این شهرستان که در محل فرمانداری برگزار شد، اظهار داشت: تکلیف هر سازمان و نهادی در مواقع بحران بر اساس قانون مدیریت بحران مصوب سال 98 مشخص است که مشمول تمام قوای سه گانه، وزارت خانه، نهادها، شرکت های دولتی، نهادهای عمومی و غیر عمومی و... است.

وی با بیان اینکه باید به مسائل مدیریت بحران به خصوص با توجه به شرایطی که کوهسرخ دارد باید اهمیت داده شود، خاطرنشان کرد: کوهسرخ در سیل، زلزله، برف و... نیز می تواند آسیب پذیر باشد و این آسیب پذیری می تواند بحران ایجاد کند.

فرماندار کوهسرخ با تاکید بر اینکه حسیاست نسبت به کوهسرخ در مسائل بحرانی در حوزه های طبیعی و غیر طبیعی باید بیشتر باشد، تصریح کرد: پیشگیری ها و پیش بینی هایی باید در زمینه جلوگیری از بحران در سطح شهرستان کوهسرخ انجام شود.

وی با اشاره به اینکه توانمندی جامعه در پیشگیری و پیش بینی است که اولین موردی هست که باید قبل از بروز هرگونه بحران مدنظر قرار گیرد، اذعان کرد: کمبود امکانات و تجهیزات بدون شک در منطقه کوهسرخ وجود دارد ولی ظرفیت خوبی در بخش خصوصی داریم که باید از آن استفاده شود.

رمضانی با بیان اینکه تجهیزات و امکانات بخش خصوصی باید برای مواقع بحران لیست برداری شود، عنوان کرد: بحران منتظر عکس العمل ما نخواهد ماند و وقتی پیش بینی و پیشگیری شود مطمئناً درجه آسیب پذیری جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید بتوانیم تاب آوری مردم منطقه را در برابر بحران افزایش دهیم تا اقدامات موثر برای مقابله با بحران انجام شود، تشریح کرد: کمک به توسعه پایدار در مواقع بحران باید در دستور کار تمام مدیران قرار گیرد.

فرماندار کوهسرخ همچنین در ادامه بیان کرد: تصرفاتی که در حوزه رودخانه "نابای" کوهسرخ صورت گرفته زنگ خطری برای از بین بردن تمام باغات و زمین های زراعی از ریوش تا کریز است و باید برخورد قانونی با این تصرفات انجام شود که جزو وظایف شورای پیشگیری از وقوع جرم است.

انتهای پیام/