علی امیدبخش رئیس اداره صنعت معدن و تجارت سبزوار در گفت‌وگو با صبح توس؛ با اشاره به ایجاد 2 هزار و سیصد و هشتادوهشت فرصت شغلی در سبزوار اظهار داشت: این فرصت‌های شغلی در سبزوار بااعتباری بالغ‌بر 15 هزار و 388 میلیارد ریال از منابع مختلف ایجادشده است.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار با اشاره به فعالیت ویژه این اداره در راستای تحقق شعار سال و باهدف ایجاد جهش در تولید شهرستان افزود: طی نیمه نخست سال جاری  134فقره جواز تا سیس و طرح توسعه صنعتي با سرمایه‌گذاری 15هزار و 388ميليارد ريال در اين شهرستان صادر شد.

علي امیدبخش بابیان اینکه  با اجراي اين طرح‌های صنعتي براي دو هزار و 388 نفر در شهرستان سبزوار اشتغال مستقيم فراهم شد ادامه داد: بدیهی است که علاوه بر مشاغل مستقیم ایجادشده در این حلقه مشاغل غیرمستقیم نیز جای دارند.

وی تصریح کرد: تعداد جواز تا سیس صنعتی در این شهرستان طی نیمه نخست سال گذشته ۸۰ مورد با پیش‌بینی سرمایه‌گذاری ۲ هزار و ۳۶۶ میلیارد ریال و اشتغال‌زایی برای هزار و ۵۸۹ نفر بود.

رئيس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: در سال جهش تولید از طریق تسهیل در صدور مجوزها و رفع موانع سرمایه‌گذاری رغبت سرمایه‌گذاران بخش صنعت  در این شهرستان افزایش‌یافته است

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت سبزوار گفت: عمده  جوازهای تا سیس صنعتی صادرشده در سبزوار مربوط به انواع صنایع فلزی، چوبی و غذایی است.

شهرستان سبزوار داراي دو شهرك صنعتي است كه 70 واحد صنعتي در اين شهرک‌ها فعاليت دارند.

انتهای پیام/