علی اصغر امانیان، مدیر جهاد کشاورزی سبزوار در گفت و گو باصبح توس؛ با اشاره به توسعه کشت های گلخانه ای در سبزوار و افزایش راندمان تولید مصولات نسبت به سطح موجود افزود: توسعه کشت گلخانه ای در سبزوار سبب شده است تا بهره وران با نگاه ویژه تری نسبت به تولید محصولات با قابلیت صادرات به کشورهای همسایه اقدام به تولید کنند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال گذشته و در ابتدای راه کشورهای روسیه و عراق مقصد محصولات گلخانه ای سبزوار بودند ادامه داد: کشت گوجه فرنگی به صورت گلخانه ای سبب شده است تا دست دادن این محصول خارج از فصل سبب شود تا بیش از 600 تن گوجه فرنگی به این کشورها صادر شود.

امانیان با بیان اینکه موقعیت جغرافیایی و آب و هوای موجود در سبزوار سبب می شود تا کشت های گلخانه ای را بیش از گذشته توسعه دهیم ادامه داد: تا کنون بیش از 120 هزار هکتار از زمین های زراعی به صورت گلخانه ای  زیر کشت رفته اند که نوید تولیدات با کیفیت برای رقابت در حوزه صادرات را به ما می دهد.

وی با اشاره به اینکه قرار گرفتن کشور ما در بین همسایگان فراوان همچنین سبب می شود تا قدرت چانه زنی اقتصادی و پیدا کردن مشتری محصولات مزیت خوبی داشته باشیم افزود: صادرات محصولات کشاورزی می تواند سبب توسعه فراوانی برای سبزوار باشد.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار همچنین با بیان اینکه کاهش 10 برابری مصرف آب در این نوع کشت تصریح کرد: با توجه به کاهش منابع آبی و شرایط اقلیمی این بهترین نوع کشت محصولات آب طلب در ایران خواهد بود.

انتهای پیام/