علی‌اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صبح توس؛ با اشاره به طرح شفافیت اظهار داشت: این طرح جز اولین موارد مطرح‌شده در مجلس است که پس از کار در کمیسیون تا دو هفته دیگر به صحن مجلس خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه پس از مطرح‌شدن در کمیسیون آیین‌نامه برای تصویب این طرح توسط کارگروهی متشکل از مرکز پژوهش‌های مجلس ،پژوهش گران خارج از مجلس و تعدادی از نمایندگان عضو کمیسیون موردبررسی قرار گرفت افزود: این طرح در حال حاضر در کمیسیون در حل بحث و بررسی است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به 9 ماده‌ای بودن طرح شفافیت در مجلس بیان کرد: در حال حاضر  ماده از 9 ماده موردبررسی قرارگرفته و کمیسیون به آن رأی مثبت داده است و برای 4 ماده باقی‌مانده دیگر همچنان جلسات آیین‌نامه در حال تشکیل است و احتمالاً تا دو هفته دیگر به صحن مجلس برسد.

عنابستانی در ادامه با اشاره به اینکه موارد مختلفی ازجمله شفافیت تمامی کمیسیون‌ها دراینطرح بررسی‌شده است تأکید کرد: تمامی کمیسیون‌های 13 گانه تخصصی،کمیسیون‌های مشترک و کمیسیون‌های خاص از این قاعده مستثنا نخواهند بود.

این نماینده مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح صدا سیما اجازه خواهد داشت تمامی جلسات را ضبط و از آز آنجایی که پخش تمامی جلسات مستلزم هزینه سنگین بوده و بنا بر اصل 75 قانون اساسی بار مالی داشته برای پخش الزامی به صداوسیما داده نشده است.

انتهای پیام/