به گزارش صبح توس؛ شکوه میرشاهی، معاون توسعه و برنامه ریزی فرماندار مشهد گفت: تقاضای افزایش سهمیه آرد نانوایی‌های این کلانشهر پس از بررسی سرانه جمعیت منطقه، پذیرفته میشود و سهمیه آنان افزایش می یابد.

وی افزود: در حال حاضر هیچ مشکلی برای تامین آرد یارانه‌ای و نیمه یارانه ای ۲ هزار و ۵۰۰ خبازی این شهرستان وجود ندارد و حواله آرد آبان ماه در مشهد نیز برخلاف ماه های گذشته پنج روز زودتر صادر شده است.

وی گفت: تعطیلی نانوایی در مشهد بیشتر مربوط به آن دسته از واحدهای صنفی است که مجوز فعالیت نداشته اند و سهمیه آرد یارانه ای دریافت نمی‌کرده اند ،از طرفی قیمت آرد آزاد در بازار افزایش یافته است  به همین سبب مالکان اقدام به تعطیلی نانوایی خود کرده‌اند.

میرشاهی شمار نانوایی‌های بدون مجوز در مشهد را ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد برآورد کرد و افزود: در حال حاضر هزار و ۳۰۰ نانوایی با دریافت آرد یارانه‌ای در این شهرستان فعالیت دارند که ۹۵۰ واحد شهری و بقیه روستایی است.

میرشاهی ادامه داد: هزار و ۲۰۰ نانوایی نیز با دریافت آرد نیمه یارانه‌ای در شهر مشهد فعالیت دارند که هیچ مشکلی برای تامین آرد آنان نداریم.

وی  تاکید کرد : بازرسی های مداوم از نانوایی های مشهد انجام میشود./صداوسیما