به گزارش صبح توس؛  پمپ گاز شهرستان درگز یکی از موضوعاتی است که همواره مورد بحث و گلایه و شکایت شهروندان این منطقه است؛ به نحوی که خراب شدن مکرر جایگاه سوخت درگز و تعطیلی چند ماهه جایگاه نوخندان باعث آشفتگی و کلافگی مردم شده است.

یکی از تاکسی داران درگزی در گفتگو با خبرنگار ما گفت: قشر تاکسی دار روزی و درآمد خود را از همین راه کسب می کنند، در این شرایط که قیمت بنزین چند برابر شده، گرایش مردم به گاز طبیعی بیشتر شده اما متاسفانه تنها پمپ گاز درگز جوابگوی نیاز مردم نیست.

وی افزود: متاسفانه علاوه بر کمبود جایگاه، خرابی مکرر نازل های گاز باعث می شود که ما در طول روز ساعت های زیادی را در صف منتظر بمانیم؛ منتظر ماندن در صف یعنی هدر رفتن زمان مفید کار و کاهش درآمد؛ مسئولین باید فکری به حال این وضعیت نابسامان بکنند.

 

پیمانکار جایگاه سوخت درگز در توضیح علت این خرابی ها گفت: هیچ یک از جایگاه داران حاضر نیستند که حتی برای یک ساعت جایگاه آنها تعطیل شود، چرا که علاوه بر هزینه های زیادی که برای تعمیرات بر روی دوش پیمانکار می گذارد باعث می شود که در ساعات خرابی هیچ درامدی نداشته باشیم.

وی تاکید کرد: البته در حال حاضر جایگاه درگز 6 نازل فعال دارد اما به دلیل اینکه شمارشگر دو نازل بیشتر از حد مصرف شده محاسبه می کند فعلا تا رسیدن تکنسین و کالیبره شدن دستگاه، از مدار خارج شده اند.

شهردار نوخندان در خصوص زمان بهره برداری از جایگاه دوم این شهرستان توضیح داد: ایرادات این جایگاه که برای استانداردسازی از خرداد سال جاری تعطیل شده بود، خوشبختانه برطرف شد و در حال مذاکره با سازمان استاندارد هستیم تا ظرف روزهای آینده جایگاه را مجددا راه اندازی کنیم.

وی افزود: با راه افتادن جایگاه دوم، قطعا فشار از روی پمپ گاز درگز کاهش خواهد یافت و انشالله این صفهای طولانی و انتظارهای مردم از بین خواهد رفت.

انتهای پیام/