به گزارش صبح توس، صبح امروز فردی با مراجعه به شهرداری منطقه دو نیشابور، یکی از کارشناسان این دستگاه را مورد حمله قرار داد.

بر اساس ادعا‌ی شاهدین عینی، این حمله در پی خصومت شخصی بوده است و مضروب حداقل ۱۲ ضربه چاقو خورده است، یکی دیگر از کارکنان شهرداری نیشابور که برای کمک به همکار خود اقدام کرده بود بود نیز مجروح شده است.

طبق اطلاعات رسیده به صبح توس مضروب اول فعلا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است و ضارب تحت بازداشت نیروی انتظامی قرار دارد.

اطلاعات تکمیلی به زودی منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/