محمدرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار صبح توس؛ هشت سال دفاع مقدس را گام دوم انقلاب دانست و اظهار کرد: این جمله بدان معنی است که ما انقلاب اسلامی خود را که در بهمن 57 با درایت امام خمینی (ره) بدست آوردیم، در شهریور 59 با جنگ کامل کردیم.

وی عنوان کرد: نسخه بلامنازع برای مسائل انقلابی و اسلامی در جنگ هشت ساله، بحث مقاومت است؛ مقاومتی که تمام انبیا و پیامبر گرامی اسلام، آن را به عنوان تنها نسخه پیش رو برای مقابله با استکبار زمان خود می دانستند.

کارشناس علوم اجتماعی گفت: ما در دفاع مقدس با مقاومت توانستیم واقعیت و افکار انقلابی خود را به دنیا نشان دهیم؛ امروز هم تنها نسخه نجات بخش ما در برابر توطئه ها و فعالیت های دشمن مقاومت است.

غفاری تشریح کرد: البته مقاومت محدود به عرصه خاصی نیست و باید در تمام مسائل و عرصه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و ... صورت بگیرد؛ از ابتدای انقلاب تاکنون به وضوح مشاهده شده که با مقاومت توانسته ایم تیر استکبار را به سنگ بزنیم.

وی تاکید کرد: تمام تلاش دشمن چه در عرصه جنگ سخت و چه جنگ نرم بر این است که ما را از کلمه مقدس مقاومت که ریشه در احکام اسلامی ما دارد جدا کند؛ چرا که او می داند مادامی که این کلمه جریان داشته باشد، در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران جایی برای استکبار وجود ندارد؛ لذا باید با الگو گرفتن از هشت سال دفاع مقدس، تلاش خود را برای تعمیم واژه مقاومت در تمام عرصه های کشور بکار ببندیم.

انتهای پیام/