به گزارش صبح توس؛ جانمایی نامناسب و نشست ناگهانی زمین ۳۰ واحد از مسکن مهر قوچان در اسفند ۹۶ موجب تخلیه موقت این واحدها شد و متأسفانه پس از ۳۰ ماه چشم انتظاری هنوز این خانواده‌ها متتظر بازگشت به سرپناه کوچک خود هستند. مهر ماه ۹۹ آخرین وعده مسئولان در تحویل واحدها به این خانواده‌ها است.

برای مشاهده ویدئو روی لینک زیر کلیک کنید؛

https://www.aparat.com/v/vJmMq