به گزارش صبح توس؛ محمد هادی مهدی نیا، عضو شورای اسلامی شورای شهر مشهد صبح امروز در صد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد اظهار کرد: دانشگاه تهران که به عنوان نماینده طرف تفصیلی بافت پیرامونی حرم از طرف وزارت راه و شهرسازی انتخاب شده است اعلام کرده که تا هفته آینده این طرح به وزارت شهرسازی داده می شود.

وی با اشاره به اینکه دوستان ما در دانشگاه تهران در یک محیط بسته اقدام به تهیه این طرح کرده اند افزود: باید گفت که ظرف 7 سال گذشته وزارت راه و شهرسازی چه کاری انجام داده در خصوص وظایفی که داشته که باید به استان ها تفیض می شده است و باید بگوید چه کاری باید انجام می دادند که نکرده اند.

مهدی نیا ادامه داد: طرح تفضیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی که ادعا شده تا هفته آینده ارائه می شود یک طرح مشارکتی نبوده و مشاوره ای از مسئولان استانی و شهری مشهد برای تهیه این طرح گرفته نشده است.

عضو شورای اسلامی شورای شهر مشهد با انتقاد از روند تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی توسط وزارت راه و شهرسازی، گفت: تصویب طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم باید روند قانونی خود را طی کند یعنی باید ابتدا در شورای اسلامی شهر مشهد و پس از آن کمسوین ماده 5 و شورای شهرسازی به تصویب برسد.

وی خاطر نشان شد: متاسفانه تمرکز گرایی عجیبی در تهیه طرح تفصیلی بافت پیرامون حرم مشاهده می شود و همه چیز از تهران مدیریت می شود این در حالی است که باید این طرح یک طرح مشارکتی باید و منافع افراد دخیل در آن دیده شود.

انتهای پیام/