به گزارش صبح توس؛ صبح امروز دانش آموزان نیشابوری با حضور در مدارس، سال تحصیلی جدید را در شرایط خاص آغاز کردند.