2020-09-27 | 1399/07/06

«تبرکات علوی» در دومین مرحله رزمایش کمک مومنانه قوچان

همزمان با اجرای دومین مرحله رزمایش همدلی و مواسات، یک هزار بسته معیشتی با عنوان " تبرکات علوی " از محل بقاع متبرکه، موقوفات و کمکهای خیرین توسط اداره اوقاف و امور خیریه قوچان در میان نیازمندان این شهرستان توزیع شد. عکاس: مجید جعفری مقدم