بهروز محبی، نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با  صبح توس؛ با اشاره به ظرفیت موجود در رسانه های کشور اظهار داشت: اصحاب‌رسانه باید اهل انصاف و انعکاس واقعیت‌ها باشند به‌گونه‌ای که با اخبار خود بتوانند گره‌ای از مشکلات کشور باز کنند. 

وی با اشاره به روز وهفته خبرنگار تصریح کرد: استقلال مادی خبرنگاران مسئله مهم و اساسی است و مجلس نیز امادگی دارد تا با تصویب طرح هایی به نفع اصحاب رسانه وعملیاتی کردن آن در این راستا گام بردارد.

محبی در ادامه با بیاناینکه مشکل معیشتی خبرنگاران و تمام جامعه  عزیز قابل قبول نیست تصریح کرد: مجلس پنج بسته بنیادین در بحث معیشت مردم را مدنظر خود قرار داده ودر حال حاضر در کمیسیون‌های تخصصی مسائل معیشتی در حال بررسی است.

وی با انتقاد از فاصله طبقاتی ایجاد شده در کشورافزود: اتفاقات ناگواری در کشور ما در بحث عدالت رقم خورده و اختلاف طبقاتی حال مردم را بد کرده بنابراین در بحران ها سرمایه ثروتمندان بیشتر شده است.

نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی به راهکارهای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرد وادامه داد: بازسازی نظام مالیاتی مسئله مهمی است و مجلس در این خصوص مالیات بر خانه های خالی را به عنوان نخستین اقدام آغاز کرده اما اصحاب رسانه باید زمینه‌های آنرا فراهم نمایند.

محبی با بیان اینکه باید از ظرفیت های موجود در حوزه سرمایه گزاری به نحو احسن بهره ببریم تاکید کرد: در بحث کرونا سرمایه‌داران غربی درصدی از درآمد خود را به نفع مردم هزینه کردند و نباید نگاه ذالو صفتانه به سرمایه داران داشت چراکه ما آنها را باید به عنوان جهادگر اقتصادی بشناسیم.

انتهای پیام/